Adresa de email:

 

Shortcut


credite & leasing

itm, protectia muncii

Untitled 1

SERVICII CONSULTANTA

Pescuit si acvacultura

 

Fonduri structurale pentru pescuit  - program finantat din FEP - aloca fonduri europene nerambursabile companiilor private / administratiilor care intentioneaza sa diversifice gama speciilor de peste prin acvacultura ( introducere de noi specii ) , sa isi modernizeze sau extinda fermele existente , sa imbunatateasca conditiile de munca si siguranta pentru muncitorii din acvacultura.Investitiile productive în acvacultura vor fi finantate numai din FEP. Decolmatarile bazinelor care nu vor fi utilizate din nou de acvacultura pot fi realizate cu fonduri de la FEDR, daca bazinele apartin unei autoritati publice.


Procesare si comercializare
FEP va sustine întreprinderile cu mai putin de 750 de lucratori sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 MEUR pe an. Întreprinderile mai mari trebuie sa-si caute finantare din FEDR.

Masura 2.1. Investitii productive în acvacultura

1. Descrierea masurii
Prin acesta masura, FEP ca finanta investitii pentru construirea, extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de productie în sectorul de acvacultura. Mai concret, actiunile care vor fi finantate se refera la:

  • Diversificarea produselor obtinute prin acvacultura catre noi specii (ex. Somnul african) si producerea unor specii cu prospecte bune de piata (în particular sturion si calcan);
  • Modernizarea si extinderea fermenlor existente în scopul sustineii acvaculturii traditionale si a cresterii productiei pentru cel mai larg segment de piata – clasa medie.
  • Achizitionarea de echipamente în scopul protejarii fermelor de pradatorii salbateci (cormorani, pelicani);
  • Îmbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei muncitorilor din acvacultura.

2. Beneficiarii de fonduri structurale pentru pescuit si acvacultura
Beneficiarii acestei masuri pot fi:

  • Companii private
  • Grupuri de întreprinderi, asociatii sau organizatii de producatori
  • Organisme publice sau semi-publice

3. Alocarea financiara nerambursabila
Contributia publica va fi limitata la 60% din investitia totala.
La terminarea procesului de evaluare a activitatilor finantate de ANPA s-a stabilit sa se acorde prioritate întreprinderilor micro si mici. 50 % din fondurile alocate vor fi rezervate la fiecare anunt pentru depunerea proiectelor pentru acest tip de întreprinderi. Acest procentaj poate fi modificat de Comitetul de monitorizare în functie de cererile actuale.
 
 

Model cv, scrisoare de intentie model Declaratii fiscale  Ziarul de azi | Ziare de azi  Noul.ro - Director web